بلبرینگ KG مدل 16015

بلبرینگ KG مدل 16015 / بلبرینگ 16015 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.