بلبرینگ KG مدل 16017

بلبرینگ KG مدل 16017 / بلبرینگ 16017 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.