بلبرینگ KG مدل 16018

بلبرینگ KG مدل 16018 / بلبرینگ 16018 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.