بلبرینگ KG مدل 16019

بلبرینگ KG مدل 16019 / بلبرینگ 16019 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.