بلبرینگ KG مدل 16019ZZ

بلبرینگ KG مدل 16019ZZ / بلبرینگ 16019ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.