بلبرینگ KG مدل 16024

بلبرینگ KG مدل 16024 / بلبرینگ 16024 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.