بلبرینگ KG مدل 16024ZZ

بلبرینگ KG مدل 16024ZZ / بلبرینگ 16024ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.