بلبرینگ KG مدل 16026

بلبرینگ KG مدل 16026 / بلبرینگ 16026 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.