بلبرینگ KG مدل 16030

بلبرینگ KG مدل 16030 / بلبرینگ 16030 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.