بلبرینگ KG مدل 16034

بلبرینگ KG مدل 16034 / بلبرینگ 16034 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.