بلبرینگ KG مدل 16038

بلبرینگ KG مدل 16038 / بلبرینگ 16038 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.