بلبرینگ KG مدل 16040

بلبرینگ KG مدل 16040 / بلبرینگ 16040 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.