بلبرینگ KG مدل 16044-2RS

بلبرینگ KG مدل 16044-2RS / بلبرینگ 16044-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.