بلبرینگ KG مدل 16048-2RS

بلبرینگ KG مدل 16048-2RS / بلبرینگ 16048-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.