بلبرینگ KG مدل 16052

بلبرینگ KG مدل 16052 / بلبرینگ 16052 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.