بلبرینگ KG مدل 16056

بلبرینگ KG مدل 16056 / بلبرینگ 16056 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.