بلبرینگ KG مدل 16060ZZ

بلبرینگ KG مدل 16060ZZ / بلبرینگ 16060ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 16000 می باشد.