بلبرینگ KG مدل 4212

بلبرینگ KG مدل 4212 / بلبرینگ 4212 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه و جز سری 4200 می باشد.