بلبرینگ KG مدل 4218

بلبرینگ KG مدل 4218 / بلبرینگ 4218 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق دو ردیفه و جز سری 4200 می باشد.