بلبرینگ KG مدل 6000

بلبرینگ KG مدل 6000 / بلبرینگ 6000 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.