بلبرینگ KG مدل 6000ZZ

بلبرینگ KG مدل 6000ZZ / بلبرینگ 6000ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.