بلبرینگ KG مدل 6001

بلبرینگ KG مدل 6001 / بلبرینگ 6001 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.