بلبرینگ KG مدل 6003

بلبرینگ KG مدل 6003 / بلبرینگ 6003 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.