بلبرینگ KG مدل 6004

بلبرینگ KG مدل 6004 / بلبرینگ 6004 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.