بلبرینگ KG مدل 6005

بلبرینگ KG مدل 6005 / بلبرینگ 6005 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.