بلبرینگ KG مدل 6006

بلبرینگ KG مدل 6006 / بلبرینگ 6006 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.