بلبرینگ KG مدل 6007

بلبرینگ KG مدل 6007 / بلبرینگ 6007 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.