بلبرینگ KG مدل 6008

بلبرینگ KG مدل 6008 / بلبرینگ 6008 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.