بلبرینگ KG مدل 6008ZZ

بلبرینگ KG مدل 6008ZZ / بلبرینگ 6008ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.