بلبرینگ KG مدل 6009

بلبرینگ KG مدل 6009 / بلبرینگ 6009 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.