بلبرینگ KG مدل 6010

بلبرینگ KG مدل 6010 / بلبرینگ 6010 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.