بلبرینگ KG مدل 6011ZZ

بلبرینگ KG مدل 6011ZZ / بلبرینگ 6011ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.