بلبرینگ KG مدل 6012-2RS

بلبرینگ KG مدل 6012-2RS / بلبرینگ 6012-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.