بلبرینگ KG مدل 6012

بلبرینگ KG مدل 6012 / بلبرینگ 6012 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.