بلبرینگ KG مدل 6014

بلبرینگ KG مدل 6014 / بلبرینگ 6014 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.