بلبرینگ KG مدل 6015

بلبرینگ KG مدل 6015 / بلبرینگ 6015 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.