بلبرینگ KG مدل 6016

بلبرینگ KG مدل 6016 / بلبرینگ 6016 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.