بلبرینگ KG مدل 6017

بلبرینگ KG مدل 6017 / بلبرینگ 6017 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.