بلبرینگ KG مدل 6018

بلبرینگ KG مدل 6018 / بلبرینگ 6018 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.