بلبرینگ KG مدل 6019

بلبرینگ KG مدل 6019 / بلبرینگ 6019 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.