بلبرینگ KG مدل 6020

بلبرینگ KG مدل 6020 / بلبرینگ 6020 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.