بلبرینگ KG مدل 6021

بلبرینگ KG مدل 6021 / بلبرینگ 6021 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.