بلبرینگ KG مدل 6024

بلبرینگ KG مدل 6024 / بلبرینگ 6024 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.