بلبرینگ KG مدل 6026

بلبرینگ KG مدل 6026 / بلبرینگ 6026 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.