بلبرینگ KG مدل 6028

بلبرینگ KG مدل 6028 / بلبرینگ 6028 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.