بلبرینگ KG مدل 6030

بلبرینگ KG مدل 6030 / بلبرینگ 6030 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.