بلبرینگ KG مدل 6032

بلبرینگ KG مدل 6032 / بلبرینگ 6032 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.