بلبرینگ KG مدل 6034

بلبرینگ KG مدل 6034 / بلبرینگ 6034 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.