بلبرینگ KG مدل 6036

بلبرینگ KG مدل 6036 / بلبرینگ 6036 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.