بلبرینگ KG مدل 6036ZZ

بلبرینگ KG مدل 6036ZZ / بلبرینگ 6036ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.